Wspieraj Cyfrową Wyprawkę

Fundacja Panoptykon, która stoi za działaniami edukacyjnymi prowadzonymi pod szyldem Cyfrowa Wyprawka, jest organizacją działającą nie dla zysku. Nasze projekty są finansowane w przeważającym stopniu przez instytucje grantodawcze, ale to dzięki darowiznom od osób indywidualnych jesteśmy w stanie realizować zadania, które wykraczają poza ramy projektów finansowanych przez grantodawców instytucjonalnych.

Wspieraj Cyfrową Wyprawkę regularnymi darowiznami

Możesz wesprzeć działania edukacyjne Fundacji Panoptykon finansowo, przekazując darowiznę na konto:
43 1440 1101 0000 0000 1044 6058 PKO Bank Polski (w tytule przelewu wpisz „Darowizna”).

Darowizny przekazane Fundacji na cele statutowe możesz odliczyć od podstawy opodatkowania (osoba fizyczna może w ten sposób odliczyć do 6% uzyskanego dochodu pod warunkiem przekazania jej przelewem na konto Fundacji).

Niestety narzędzie do „łatwych przelewów” nie jest dostępne na naszej stronie i być może nigdy nie będzie, jeśli nie znajdziemy operatora, który swojego modelu biznesowego nie opiera na sprzedaży danych i który jednostronnie nie narzuca kontrahentom warunków umowy. Zachęcamy jednak do złożenia w banku dyspozycji stałego zlecenia przelewu darowizny na rzecz Panoptykonu. Niewielkie, ale powtarzalne darowizny są dla nas tak samo cenne jak większe jednorazowe wpłaty. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom!

1% dla Panoptykonu

Fundacja Panoptykon posiada status organizacji publicznego. Żeby przekazać nam 1% dwojego podatku dochodowego, wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000327613. Kliknij i dowiedz się wiecej!

Prowadzisz firmę?

Biznes również może wspierać nasze działania edukacyjne. Jeśli chcesz przyczynić się do wychowania pokolenia, które będzie umiało twórczo i odpowiedzialnie korzystać z nowych technologii, a jednocześnie budować wizerunek swojej Firmy jako społecznie odpowiedzialnej, dbającej o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci, skontaktuj się z nami. Zapoznaj się z naszą ofertą dla firm.

Podziękowania dla darczyńców

Staramy się informować darczyńców o naszych działaniach. Dlatego też nie częściej niż raz na pół roku wysyłamy na adresy podane w przelewach bankowych egzemplarze naszych materiałów edukacyjnych i innych publikacji (np. raport „Kontrolujemy kontrolujących” czy panoptykonowe przewodniki). Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywać takich materiałów, w tytule przelewu dopisz „brak adresu” lub odpowiednią informację prześlij na adres: fundacja@panoptykon.org. Możesz również podać inny adres do korespondencji. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Informacje o finansach Fundacji są publicznie dostępne na stronie internetowej Panoptykonu.