Wyniki akcji „Cyfrowa Wyprawka w każdej szkole i bibliotece”

serca (ilustracja)

Ogłaszamy wyniki akcji edukacyjnej „Cyfrowa Wyprawka w każdej szkole i bibliotece”! W konkursie nadesłano ponad 140 relacji, z których kapituła wybrała 4 zwycięskie. 9 relacji zostało wyróżnionych. Wszystkim Uczestnikom akcji gratulujemy zaangażowania i kreatywności! Nagrodzone relacje będziemy sukcesywnie publikować.

Zwycięzcy:

Agnieszka Góreczna (Gimnazjum Publiczne w Nowej Wsi Królewskiej) – za kreatywność w wykorzystaniu materiałów do realizacji własnych pomysłów

Katarzyna Heród i Urszula Kuś (Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki w Oświęcimiu) – za przywiązanie do wartości i wykorzystanie okazji do uczenia ich w praktyce oraz angażowanie dzieci do przekazywania wiedzy dalej

Tomasz Mikołajczyk (Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnowskich Górach) – za zaangażowanie i kreatywność w podejściu do zadania

Katarzyna Połom (Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie) – za docenienie dzieci, kreatywność i wprowadzenie Cyfrowej Wyprawki do szkoły na szerszą skalę

Wyróżnienia:

Luiza Dawidziuk (Biblioteka Pedagogiczna w Przasnyszu) – za kreatywność w dostosowaniu materiałów do potrzeb dorosłych odbiorców, unikalne pomysły na działania także poza klasą oraz zastosowanie wartości w praktyce

Sławomir Jankowski (Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Roppla w Luzinie) – za pogłębioną pracę z uczestnikami i dystans do siebie

Anna Kaim (Publiczne Gimnazjum nr 6 w Radomiu) – za współpracę w gronie nauczycielskim i różnorodność działań dla różnych grup wiekowych

Ewa Kirsz (Szkoła Podstawowa nr 355 w Warszawie) – za zaangażowanie dzieci do pracy na rzecz innych

Ewelina Kujawska (Publiczne Gimnazjum w Kmiecinie) – za różnorodność działań

Krzysztof Nocoń (Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzionkowie) – za konsekwentne przekazywanie wiedzy i wartości, obrazowy opis reakcji uczestników i zaangażowanie rodziców

Edyta Pazdan-Skórska (Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej) – za zaangażowanie młodszych dzieci wraz z rodzicami i innymi wychowawcami oraz kreatywność w dostosowaniu materiałów do potrzeb maluchów

Ewa Szafranowicz i Elżbieta Paliczuk (Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Radomiu) – za kreatywność w dostosowaniu materiałów do potrzeb grupy i konsekwencję w pracy ze szczególną grupą odbiorców

Klaudia Wygaś (Zespół Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum nr 2 w Godziszce) – za podjęcie nowego, trudnego tematu i wnikliwą obserwację reakcji dzieci

Kapituła obradowała w składzie: Wojciech Klicki, Izabela Meyza, Anna Obem, Anna Roszman, Małgorzata Szumańska, Anna Walkowiak.