Jak jesteśmy profilowani w sieci?

Podstawa programowa

Podstawa programowa 

Wiedza o społeczeństwie – zakres rozszerzony

Treści nauczania:

14. Środki masowego przekazu. Uczeń:

7) ocenia zasoby Internety z punktu widzenia rzetelności i wiarygodności informacyjnej; świadomie i krytycznie odbiera zawarte w nich treści.

Informatyka – zakres podstawowy

Cele kształcenia:

IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.

Treści nauczania:

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem, jego oprogramowaniem i korzystanie z sieci komputerowej. Uczeń:

3) korzysta z podstawowych usług w sieci komputerowej, lokalnej i rozległej, związanych z dostępem do informacji, wymianą informacji i komunikacją, przestrzega przy tym zasad netykiety i norm prawnych, dotyczących bezpiecznego korzystania i ochrony informacji oraz danych w komputerach w sieciach komputerowych.

7. Wykorzystywanie komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych do rozwijania zainteresowań, opisywanie zastosowań informatyki, ocena zagrożeń i ograniczeń, aspekty społeczne rozwoju i zastosowań informatyki. Uczeń:

3) zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń i programów związanych z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi.

Informatyka – zakres rozszerzony

Cele kształcenia:

IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania zainteresowań.

Pozostałe informacje
Eksperci/Ekspertki 
Wojciech Budzisz, Kamil Śliwowski, Michał „rysiek” Woźniak
Autor/Autorka wiedzy w pigułce 
Urszula Dobrzańska
Autor/Autorka scenariusza 
Weronika Paszewska
Organizacja publikująca 
Fundacja Panoptykon
Licencja 
Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Ściągnij lekcję w formacie PDF 
Ściągnij lekcję w formacie edytowalnym 

Wiedza w pigułce

Korzystamy z różnych usług internetowych. Większość z nich wydaje się darmowa. Jednak to, że nie musimy wydawać pieniędzy, nie oznacza, iż nie ponosimy żadnych kosztów. Za wszystko płacimy swoimi danymi. Każda aktywność w sieci jest zapamiętywana i analizowana. Strony, z których korzystamy, nie tylko zachęcają do podawania wielu danych (np. przy tworzeniu konta), ale używają również ciasteczek (ang. cookies), czyli specjalnych plików zapisywanych na komputerach użytkowników. Część z nich jest niezbędna do tego, by prawidłowo wyświetlać stronę bądź umożliwić logowanie; wiele służy jednak do obserwowania tego, co robimy w Internecie. Do śledzenia naszej aktywności w sieci są wykorzystywane nie tylko ciasteczka.

Wiedza na temat naszych działań w sieci służy wielu podmiotom do różnych celów. E-marketerzy interesują się tym, z jakich korzystamy usług i produktów, by dopasowywać określone reklamy. Pracownicy banku, ubezpieczyciele czy potencjalny pracodawca przeglądają zawartość kont w portalu społecznościowym, by sprawdzić naszą wiarygodność. Państwo interesuje się tym, kto może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.

Jak jesteśmy profilowani w sieci? (ilustracja)

Każda osoba korzystająca z Internetu podlega profilowaniu. To mechanizm, który polega na kategoryzowaniu ludzi według cech i zachowań. Z profilowaniem spotkasz się np. na Facebooku, który zapamiętuje historię „lajków”, by zaprezentować reklamę targetowaną, oraz w rozmaitych serwisach książkowych, filmowych czy muzycznych. Ich działanie opiera się na analizie decyzji użytkowniczek i użytkowników: zostaną Ci zaproponowane te tytuły, które wcześniej wybrały osoby sprofilowane jako podobne do Ciebie. Owszem, to bywa przydatne, ale zawsze ogranicza. Jeżeli na przykład ktoś korzysta z serwisu randkowego i zbytnio zaufa algorytmowi profilującemu, może stracić szansę na poznanie kogoś interesującego, ale całkowicie różniącego się od typowań systemu.

W zależności od tego, czy szukamy czegoś za pomocą szkolnego komputera, czy też swojego laptopa, otrzymujemy inne rezultaty. To dlatego, że znajdujemy się w tzw. bańce filtrującej (ang. filter bubble) – większość wyszukiwarek (np. Google, Bing) dopasowuje określone wyniki, bazując na historii zapytań. Ma to służyć wygodzie – i sprawdza się dobrze, gdy musimy szybko zlokalizować pobliską pizzerię, ale w wielu sytuacjach może zawęzić zestaw odpowiedzi. Jeśli na przykład często szukasz w sieci informacji o wycieczkach zagranicznych, to po wpisaniu w wyszukiwarkę hasła „Turcja” możesz nie otrzymać ważnych informacji o odbywających się tam protestach. Będzie Ci również trudniej znaleźć opinie na dany temat, które – według systemów profilujących – różnią się od Twoich. To może zawęzić Twoje horyzonty.

Można niwelować negatywne skutki profilowania w sieci. Warto na przykład używać wyszukiwarek niewykorzystujących mechanizmu profilowania, a z Internetu korzystać po wylogowaniu z konta Google czy portali społecznościowych (więcej informacji w materiale pomocniczym „Jak się wydostać z bańki filtrującej”).

Z profilowaniem spotkasz się nie tylko w sieci. Ludzie mogą być profilowani także przez państwo – i choć ma to miejsce w imię zwiększenia bezpieczeństwa, paradoksalnie bywa bardzo niebezpieczne. W USA na czarną listę pasażerów trafiają małe dzieci, które nazywają się tak samo lub podobnie jak osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa. Nie mamy żadnego wpływu na interpretację informacji na nasz temat – w Wielkiej Brytanii organy ścigania oznaczały pasażerów linii lotniczych zamawiających wegetariański posiłek (!) jako osoby, które w przyszłości mogą zagrozić bezpieczeństwu państwa.

Skoro przy profilowaniu pomylić się może policja bądź inne służby – to tym bardziej wyszukiwarka internetowa.

Niedyskretny profil (infografika)

Pomysł na lekcję

Zajęcia przybliżają temat profilowania w sieci. Przedstawione zostanie pojęcie bańki filtrującej. Uczestnicy i uczestniczki zastanowią się nad konsekwencjami profilowania w sieci oraz nad tym, jakie działania ograniczające profilowanie są w stanie podjąć.

Cele operacyjne

Uczestnicy i uczestniczki:

 • znają pojęcie bańki filtrującej;
 • wiedzą, kto i jakimi informacjami o nich może być zainteresowany;
 • potrafią podać przykładowe konsekwencje profilowania użytkowników w sieci;
 • znają sposoby, dzięki którym mogą ograniczać efekty profilowania.

Przebieg zajęć

1.

Na podstawie Wiedzy w pigułce i Słowniczka opowiedz o bańce filtrującej. Zwróć uwagę przede wszystkim na:

 • wyjaśnienie, czym jest bańka filtrująca;
 • poinformowanie, kto czerpie korzyści z profilowania użytkowników w sieci;
 • zaznaczenie, że użytkownicy są profilowani na podstawie ich aktywności w sieci.

Następnie zapytaj uczestników i uczestniczki, na podstawie jakiej aktywności w sieci następuje profilowanie. Pojawiające się odpowiedzi zapisuj na tablicy w formie mapy myśli. Jeśli się nie pojawią, zwróć uwagę na:

 • słowa wpisywane w wyszukiwarkę,
 • informacje ujawniane w sieci (płeć, wiek),
 • „polubione” strony w serwisach społecznościowym,
 • treść e-maili,
 • odwiedzane strony internetowe,
 • oglądane i kupowane przedmioty w sklepach internetowych,
 • zainstalowaną przeglądarkę internetową,
 • geolokalizację,
 • ustawienia językowe.
2.

Podziel uczestników i uczestniczki na grupy 4-osobowe. Rozdaj każdej grupie kartę pracy dla grup „Konsekwencje profilowania”. Poproś grupy o zapoznanie się z instrukcją i rozwiązanie zadania. Następnie poproś grupy o prezentację rozwiązania jednej historii.

Odpowiedzi, które mogą się pojawić, to:

 • wyższa cena usługi;
 • zawężone wyniki wyszukiwania dostosowane do zainteresowań;
 • ujawnienie informacji, które chcemy zachować dla siebie;
 • utrata kontroli nad informacjami.
3.

Poproś uczestników i uczestniczki, żeby dobrali się w pary. Rozdaj każdej parze materiał pomocniczy „Jak się wydostać z bańki filtrującej”. Poproś pary, żeby zapoznały się z działaniami i zastanowiły się, które są dla nich łatwe, a które trudne do realizacji i z jakiego powodu (w razie potrzeby wyjaśnij, że Chromium jest otwartym projektem przeglądarki internetowej, różnym od Google Chrome).

Na koniec zapytaj uczestników i uczestniczki, co było dla nich nowe i ciekawe, czego się dowiedzieli. Możesz również zapytać, które rozwiązania będą stosować, a które nie i z jakiego powodu. Zapytaj, kogo mogą poprosić o pomoc, jeśli będą mieli trudność z wdrożeniem któregoś z pomysłów. Zachęć ich do wzajemnego dzielenia się wiedzą.

Ewaluacja

Czy uczestnicy i uczestniczki po przeprowadzonych zajęciach:

 • znają pojęcie bańki filtrującej?
 • wiedzą, kto i jakimi informacjami na ich temat może być zainteresowany?
 • potrafią podać przykładowe konsekwencje profilowania użytkowników w sieci?
 • znają sposoby, dzięki którym mogą ograniczać efekty profilowania?

Opcje dodatkowe

Ćwiczenie 2 możesz rozwinąć. Po omówieniu odpowiedzi poproś grupy o wymyślenie takich wersji historii, w których użytkownicy i użytkowniczki nie są profilowani. Poproś grupy o wypisanie w punktach, co będzie odróżniać te 2 sytuacje.

Materiały

Materiał pomocniczy „Jak jesteśmy profilowani w sieci?” w wersji DOC (90 KB) | Materiał pomocniczy „Jak jesteśmy profilowani w sieci?” w wersji PDF (170 KB) – zawartość:

 • Karta pracy dla grup „Konsekwencje profilowania”
 • Materiał pomocniczy „Jak się wydostać z bańki filtrującej”

Zadania sprawdzające

Zadanie 1

Z poniższej listy wybierz czynności i rzeczy, na podstawie których możliwe jest profilowanie w sieci.

Słowniczek

Bańka filtrująca
(Ang. filter bubble) – sytuacja, w której na skutek działania określonego algorytmu osoba korzystająca z sieci otrzymuje wyselekcjonowane informacje, dobrane na podstawie informacji dostępnych na jej temat, takich jak lokalizacja czy historia wyszukiwania.
Ciasteczka
(Ang. cookies) – małe pliki tekstowe zapisywane na dysku użytkownika podczas korzystania ze stron WWW, które zapamiętują określone informacje o ustawieniach przeglądarki (np. wybrany język strony WWW, dane logowania) lub przesyłają pewne informacje z powrotem na serwery danej strony (np. ustawienia zabezpieczeń lub produkty w koszyku w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą narażać użytkownika na wiele zagrożeń, gdyż działają w sposób niewidoczny i mogą zapamiętywać wiele wrażliwych informacji. Nowelizacja prawa telekomunikacyjnego nałożyła na właścicieli stron WWW obowiązek zamieszczenia w widocznym miejscu informacji o tym, że witryna korzysta z ciasteczek, oraz wskazówek na temat tego, jak można wyłączyć ich obsługę.
Geolokalizacja
Określenie fizycznego położenia geograficznego osoby i urządzenia telekomunikacyjnego za pomocą systemu GPS lub adresu IP.
Profilowanie
Oparty na określonych algorytmach mechanizm, który służy kategoryzowaniu ludzi według ich cech, zachowań, preferencji. Jest stosowany m.in. w marketingu internetowym w celu prezentowania reklam dopasowanych jak najściślej do potrzeb określonych użytkowniczek i użytkowników sieci, w branży bankowej i ubezpieczeniowej w celu oceny klienta, a także przez państwo w celu zwiększenia bezpieczeństwa (np. No Fly List w USA).

Czytelnia