POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje nowa Polityka prywatności Fundacji Panoptykon.

Poniżej Polityka obowiązująca do 25 maja 2018 r.

Gromadzone dane i zasady ich wykorzystywania

Fundacja Panoptykon, z uwagi na cele statutowe oraz prowadzoną działalność, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających nasze strony internetowe. Wszelkie gromadzone przez nas dane są zbierane w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem, oraz wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.

Podczas wizyty na naszej stronie zbierane automatycznie są takie dane użytkowników, jak: adres IP (anonimizowany), typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Wykorzystujemy je do generowania statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą narzędzia Piwik), co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewnić mu wysoką jakość merytoryczną, analizować, czy struktura strony nie zawiera błędów itd.

Dane pochodzące z ankiet umieszczanych na naszej stronie są gromadzone i analizowane wyłącznie po to, aby badać zjawiska związane z tematyką naszej działalności i tym samym – realizować cele statutowe Fundacji oraz dbać o merytoryczną zawartość serwisu internetowego.

Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo, nie zabiegamy o ich identyfikację, nie wymagamy rejestracji.

Nie przekazujemy żadnych gromadzonych danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje na podstawie odpowiednich przepisów (np. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa).

Nasza polityka w odniesieniu do plików cookie (pol. ciasteczka)

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka). Pliki cookies wykorzystywane są do przechowania następujących informacji:

  • o sesji anonimowego i zalogowanego użytkownika;
  • o fakcie poinformowania użytkownika o ciasteczkach;
  • o możliwości wykonywania przez przeglądarkę kodu JavaScript niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zadań sprawdzających w Lekcjach.

Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących użytkowników naszego serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Pamiętaj, że możesz blokować i ograniczać instalowanie plików cookie za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).

Lista Cyfrowa Wyprawka

Podane przez subskrybentów dane kontaktowe (adres e-mail) są przetwarzane przez Fundację Panoptykon w celu przesyłania zamówionych przez informacji na temat naszych działań edukacyjnych. Dodatkowo, dane kontaktowe oraz inne dane osobowe, które subskrybent/-ka z własnej inicjatywy udostępnił/-a Fundacji Panoptykon w związku z działaniami edukacyjnymi lub w ramach innych interakcji są umieszczane w systemie CRM (wewnętrznej bazie służącej do zarządzania kontaktami), kojarzone ze sobą i przetwarzane w celu planowania i koordynowania akcji lub wydarzeń.

Subskrybenci listy Cyfrowa Wyprawka mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe subskrybentów nie są udostępniane żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.

Fundacja Panoptykon zapewnia subskrybentom możliwość usunięcia danych z bazy wysyłkowej w każdym momencie, bez podawania powodu, oraz prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu (w szczególności kojarzeniu) danych w systemie CRM. W celu usunięcia swoich danych z bazy kontaktów wystarczy wysłać e-mail na adres fundacja@panoptykon.org (sugerujemy użycie sformułowania „żądam usunięcia moich danych osobowych z bazy kontaktów Fundacji Panoptykon”). W celu sprzeciwienia się przetwarzaniu danych w systemie CRM, wystarczy wysłać e-mail na adres fundacja@panoptykon.org (sugerujemy użycie sformułowania „sprzeciwiam się przetwarzaniu moich danych w systemie CRM”). W celu wypisania się z subskrypcji prosimy o kliknięcie linku rezygnacji w treści otrzymanego mailingu lub e-mail na adres: fundacja@panoptykon.org.

Zakres i zmiana polityki prywatności naszego serwisu

Opisane zasady ochrony prywatności dotyczą jedynie serwisu znajdującego się pod adresem cyfrowa-wyprawka.org. Nie odpowiadamy za politykę prywatności innych stron internetowych, do których linki znajdują się w naszym serwisie. Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej. O zmianach będziemy informowali naszych użytkowników w widoczny sposób.

Wszelkie zmiany dokonywane w przyszłości będą zgodne z misją i wartościami, jakie reprezentuje Fundacja Panoptykon.

Kontakt i dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt na adres: fundacja@panoptykon.org. Wszelkie dane, które użytkownicy naszej strony przekażą, kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane wyłącznie w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.