Przedmioty

Zajęcia komputerowe

Informatyka

Wiedza o społeczeństwie

Etyka

Historia i społeczeństwo

Język polski

Wychowanie do życia w rodzinie