Cyfrowa Wyprawka w Gimnazjum nr 6 w Radomiu. Relacja Anny Kaim

Ten rok szkolny to trudny czas dla nauczycieli gimnazjum. Rozterki związane z możliwością utraty pracy niestety odbijają się na naszej kreatywności. Staramy się jednak wszechstronnie wpływać na naszych uczniów, aby radzili sobie jak najlepiej w scyfryzowanym świecie. Razem z koleżankami Barbarą Skonieczną – nauczycielem bibliotekarzem i Anną Budzińską – nauczycielem informatyki prowadziliśmy zajęcia w klasach 1 i 2 naszego gimnazjum, wdrażając młodych do właściwych zachowań w Internecie, zwracając uwagę na ochronę własności intelektualnej. Uczniów klas trzecich zaangażowaliśmy do przygotowania turnieju dla klas pierwszych, podczas którego sprawdziliśmy, które z wprowadzanych podczas lekcji zasad najlepiej utkwiły im w pamięci.

Niestety nie udało się przeprowadzić warsztatów dla rodziców. Ograniczyłyśmy się jedynie do zaprezentowania przed rodzicami zagrożeń, jakie mogą czyhać na dziecko zamknięte sam na sam z komputerem/telefonem/tabletem w bezpiecznym pokoju rodzinnego domu. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Po spotkaniu wzrosła liczba osób odwiedzających gabinet psychologa celem uzupełnienia informacji zdobytych podczas spotkania.

Cieszy nas fakt, że uczniowie uważają tego typu zajęcia za interesujące. Mamy nadzieję, że zajęcia zmieniają również ich postawę. W kolejnym roku, mimo że nie będzie już klas I, planujemy kontynuować podjęte działania w klasie II i III. Chcemy również spróbować przeprowadzić warsztaty dla rodziców.

Anna Kaim, Publiczne Gimnazjum nr 6 w Radomiu

Relacja została wyróżniona w Akcji Cyfrowa Wyprawka 2017. Gratulujemy!