Cyfrowa Wyprawka w Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi. Relacja Agnieszki Ługiewicz

Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu programu Cyfrowa Wyprawka rozpoczęłam od rozwieszenia w szkole plakatu informacyjnego dotyczącego zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Następnym krokiem były rozmowy z wychowawcami poszczególnych klas na temat bezpieczeństwa funkcjonowania w wirtualnym świecie. Projekt swym zasięgiem objął uczniów klas trzecich i obejmował jedną godzinę lekcyjną. Zajęcia odbywały się w czerwcu 2017 roku. Dedykowane były one bezpieczeństwu użytkowania Internetu, ale także etycznego w nim, i z nim, postępowania.

Punktem wyjścia do rozmów z dziećmi stała się historia powstania Internetu. Uczniowie byli bardzo ciekawi jego początków, gdyż nie dysponowali wiedzą związaną z genezą sieci. Dzięki prezentacji zdjęć mogli również zapoznać się z pierwszymi komputerami, których to widok wywołał u dzieci zdumienie.

Kolejnym punktem zajęć było pytanie dotyczące uczniowskiej aktywności w Internecie. Interesowały mnie formy użytkowania Internetu przez dzieci. Najczęściej spotykaną odpowiedzią była rozrywka, czego pochodną było korzystanie z komunikatorów i serwisów społecznościowych, gier, oglądanie filmów, klipów wideo etc., publikacja zdjęć i wiadomości dotyczących ucznia, jego rodziny bądź znajomych. Odpowiedzi dzieci stały się przyczynkiem do rozmowy na temat bezpieczeństwa informacji i danych publikowanych w Internecie, a także wirtualnej pamięci, która nigdy nie ulega amnezji. Przy tej okazji wykorzystałam również ćwiczenie Karteczki na plecach. Z jednej strony uświadomiło ono dzieciom, iż każdy może umieścić dowolny wpis czy zdjęcie, ale z drugiej, iż zawsze pozostaje po nim wirtualny ślad, co oznacza, że nie można czuć się bezkarnym. Po tym ćwiczeniu znalazło się miejsce na swobodne wypowiedzi uczniów dotyczące ich doświadczeń związanych z korzystaniem z Internetu. Dzieci bardzo chętnie dzieliły się swoimi impresjami z zakresu użytkowania sieci: internetowych zakupów, publikacji zdjęć, tworzenia filmów czy umieszczania komentarzy. Rozmowa stała się pretekstem do zapoznania uczniów ze wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Dzieci między innymi dowiedziały się o możliwości posługiwania się klawiaturą ekranową, działaniu plików cookie, autouzupełnianiu haseł i formularzy czy procesie geolokalizacji.

Kolejnym etapem zajęć było przeczytanie fragmentu książki autorstwa Barbary Stenki pt. Flexi – gwiazda z netu. Tekst stał się bazą do rozmowy na temat korzyści i zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu. W trakcie dyskusji uczniowie zauważyli rozdźwięk między światem rzeczywistym i wirtualnym, a także wykazali się postawą odpowiedzialności i dystansem do wirtualnego świata.

Następnym krokiem było ćwiczenie z podziałem klasy na cztery grupy. Każda z nich otrzymała inny tekst z serii Publikowanie informacji o innych. Po zapoznaniu się z kartami pracy uczniowie z poszczególnych grup omawiali na forum problem, udzielając jednocześnie odpowiedzi na postawione w zadaniu pytania.

Na zakończenie zajęć uczestnicy spotkania oglądali wybrane filmy z serii Owce w Sieci. Każdorazowo po ich projekcji odbywała się rozmowa związana z tematyką filmu.

W podsumowaniu spotkań znalazło się również miejsce na wspólne omówienie i odczytanie zasad Po sieci śmigam z głową, a także rozwiązanie quizu z zakresu bezpieczeństwa użytkowania Internetu.

Agnieszka Ługiewicz, Szkoła Podstawowa nr 9 w Rumi

Relacja została wyróżniona w Akcji Cyfrowa Wyprawka 2017. Gratulujemy!