Nie bójmy się Internetu! Zajęcia profilaktyczne w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 177 im. Marii Konopnickiej w Warszawie

O tym, do czego można wykorzystać Internet i nowe technologie, a na jakie zagrożenia należy uważać, rozmawiali uczniowie V i VI klasy Specjalnej Szkoły Podstawowej nr 177 im. Marii Konopnickiej w Warszawie podczas lekcji prowadzonych przez Katarzynę Hyjek, nauczycielkę matematyki i absolwentkę Akademii Cyfrowej Wyprawki 2019.

Jestem oligofrenopedagogiem i nauczycielem matematyki w specjalnej szkole podstawowej w Warszawie. Osoby z deficytami w relacjach interpersonalnych mają trudności z zachowaniem swojej prywatności w Internecie. Często korzystają z serwisów społecznościowych, przez co stają przed poważnym wyzwaniem nawiązywania kontaktów z obcymi ludźmi w sieci oraz podawania swoich danych do wiadomości publicznej. Chcemy, by każdy uczeń z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem umiał świadomie korzystać z komputera, telefonu, Internetu. Naszym celem jest podjęcie działań na rzecz włączenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych w proces dydaktyczny, tak aby poprzez modelowanie nauczyć podopiecznych efektywnego, rozsądnego i bezpiecznego wykorzystania nowych możliwości. W zapewnieniu podstaw bezpieczeństwa cyfrowego duże znaczenie mają działania profilaktyczne.

Powyższe refleksje stały się podstawą do przeprowadzenia z uczniami klasy V i VI zajęć poświęconych bezpieczeństwu korzystania z Internetu. Zajęcia zaplanowałam na 2 godziny lekcyjne. Podczas pierwszych rozmawialiśmy z uczniami o tym, do jakich celów używają Internetu oraz telefonów komórkowych. Uczniowie wskazywali głównie na gry i kontakty z rówieśnikami. Duże emocje wzbudzali youtuberzy, o których podopieczni z chęcią się wypowiadali. Uczniowie oświadczyli, że często korzystają z urządzeń cyfrowych. Wykonaliśmy mapę myśli. Następnie dokonałam podziału na grupy. W zespołach uczniowie pracowali na iPadach nad zadaniem wyjaśnienia pojęcia cyberprzemocy. Efektem były wypracowane przez nich zasady bezpieczeństwa, ale też lista zalet korzystania z mediów elektronicznych oraz lista związanych z nimi zagrożeń. Rozmowa stała się pretekstem do zapoznania uczniów ze wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu.

Uczniowie byli zainteresowani tematem zajęć i wypowiadali się spontanicznie. Wielu zagrożeń nie byli świadomi. Podjęliśmy również rozmowę na temat alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zadaniem domowym uczniów było przygotowanie materiałów, szablonów i zdjęć do wykonania lapbooków na temat korzystania z sieci. Na kolejnym spotkaniu uczniowie w zespołach pracowali nad lapbookami na temat tego, czego szukają w sieci, czego się boją. Byli bardzo zmotywowani i chętni do pracy. Wymieniali się spostrzeżeniami i współpracowali. Następnie podziwiali nawzajem swoje prace i rozmawiali miedzy sobą na temat poruszanego zagadnienia. Przyszedł im też do głowy pomysł: chcą przygotować na korytarzu szkolnym gazetkę o popularnych grach internetowych.

Jednym z efektów przeprowadzonych zajęć było wypracowanie reguł bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasad reagowania w sytuacjach cyberprzemocy. Zamierzam kontynuować podjęte działania i wykorzystać inspiracje uzyskane podczas Akademii Cyfrowej Wyprawkki do dalszej pracy nad podnoszeniem świadomości oraz poziomu wiedzy o bezpiecznym i „higienicznym” używaniu mediów społecznościowych wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną z komponentem autyzmu.

 

Katarzyna Hyjek – nauczycielka matematyki w Specjalnej Szkole Podstawowej nr 177 im. Marii Konopnickiej w Warszawie.
Akademia Cyfrowa Wyprawka 2019 była organizowana we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie.