Ważny problem: fonoholizm. Relacja Katarzyny Kurowskiej

Profilaktyka bezpieczeństwa w Internecie od kilku lat jest ważnym punktem w działalności profilaktycznej naszej szkoły. Do tej pory staraliśmy się głównie skupić na takich aspektach jak nadmierne korzystanie z komputera i Internetu oraz cyberprzemoc. Jednak z uwagi na to, że coraz częściej dostrzeganym problemem staje się wśród młodzieży fonoholizm, w bieżącym roku szkolnym postanowiliśmy zająć się właśnie tym zjawiskiem.

W celu uświadomienia uczniom istoty problemu posłużyłam się scenariuszem Akcji Cyfrowa Wyprawka – „Co wie o Tobie Twój telefon”. Do proponowanego scenariusza wprowadziłam jednak kilka zmian. Celem wprowadzenia w tematykę zajęć posłużyłam się małym eksperymentem. Na wstępie lekcji wytłumaczyłam uczniom, że mam do załatwienia małą sprawę, która zajmie mi kilka minut, i że przez ten wolny czas mogą się zająć odrabianiem zadania czy inną rzeczą. Szybko okazało się, że dla większości uczniów chwila czasu wolnego oznaczała możliwość skorzystania z telefonu komórkowego. Niemal nikt z nich nie zauważył, że moja „mała sprawa do załatwienia” polegała na obserwacji ich poczynań.

Kiedy już uświadomiłam im cel mojego eksperymentu, prawie nikt nie poczuł się zmieszany. Szybko jednak kolejne zadania zaczerpnięte ze scenariusza zmieniły ich pogląd na używanie telefonów komórkowych do wszelkiego typu czynności. Bardzo zaskoczyło ich zwłaszcza zadanie, którego celem było uświadomienie im, jak wiele informacji o nas udostępniamy za pomocą smartfona. Jako podsumowanie zajęć sformułowaliśmy wspólnie zasady bezpiecznego korzystania ze smartfonów, do których przestrzegania zobowiązali się uczniowie. Mam nadzieję, że choć kilkoro z nich przypomni sobie o nich podczas wakacyjnych przygód.

Jeśli chodzi o moje osobiste odczucia związane z przeprowadzona lekcją – najwięcej refleksji wzbudziła we mnie odpowiedź jednego z uczniów na moje pytanie: „Jak kiedyś będziecie rozmawiać ze swoimi dziećmi, jeśli już teraz, siedząc obok swojego kolegi/koleżanki, zamiast rozmowy używacie SMS-a?!”. Jego odpowiedź brzmiała – „Za pomocą Facebooka”.

Katarzyna Kurowska, Zespół Szkół Miejskich nr 4 w Jaśle

Relacja została nagrodzona w Akcji Cyfrowa Wyprawka 2017 r. Gratulujemy!