„Wyklikaj to” – kreatywnie o etyce w oświęcimskiej „Galerii Książki”

Zdjęcie do relacji Katarzyny Heród i Urszuli Kuś

Jak wyszukiwać i wykorzystywać informacje w sieci z poszanowaniem wizerunku innych osób? Czy trzeba pytać, jeśli chcesz wykorzystać w prezentacji zdjęcie swoich przyjaciół? Jakich danych nie należy podawać w prezentacji o sobie? Jak okazało się podczas zajęć w oświęcimskiej „Galerii Książki”, ta wiedza przydaje się dzieciom nie tylko do przygotowania własnych prac, ale też do zaimponowania rodzicom. Relacja Katarzyny Heród i Urszuli Kuś z realizacji akcji „Cyfrowa Wyprawka w każdej szkole i bibliotece”.

W ramach akcji „Cyfrowa Wyprawka” przeprowadziłyśmy zajęcia na temat etyki i ochrony wizerunku. Zainspirował nas scenariusz zajęć „Jak etycznie publikować w sieci”. Wykorzystałyśmy go podczas zajęć w ramach projektu „Wyklikaj to”, którego głównym celem jest uczenie bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu, wyszukiwania informacji oraz wykorzystania edukacyjnych programów dostępnych online.

Zadaniem uczniów podczas cyklu zajęć było przygotowanie prezentacji o sobie z wykorzystaniem programów takich jak Canva i Stupeflix.

Podczas zajęć szybko okazało się, że uczestnicy nie znają zasad wykorzystania wizerunku innych osób oraz nie mają umiejętności wyszukiwania i wykorzystywania informacji z poszanowaniem praw autorskich oraz wizerunku innych osób. Podczas warsztatów uczestnicy zostali uwrażliwieni na to, że jeśli w prezentacji chcą użyć zdjęć swoich przyjaciół – muszą zapytać ich o zgodę. Zanim uczestnicy przystąpili do przygotowywania prezentacji, stworzyliśmy wspólnie „Kodeks etyczny użytkownika Internetu”. Za pomocą metody burzy mózgów zastanawialiśmy się nad tym, jakie informacje mogą znaleźć się w takiej prezentacji – wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie należy podawać szczegółowych danych osobowych.

Po wyposażeniu uczestników w odpowiednią wiedzę przedstawiłyśmy uczniom program do tworzenia m.in. prezentacji – a ponieważ zależy nam na tym, aby pokazywać niestandardowe programy, zaproponowałyśmy dzieciakom Canvę. Przez dwa spotkania uczestnicy tworzyli prezentację na swój temat z wykorzystaniem zasobów tego programu. W trakcie warsztatów zostali też poinstruowani, jak wyszukiwać zdjęcia, by nie naruszać praw autorskich. W prezentacjach użyli więc zdjęć, które oferuje Pixabay.

Kiedy uczestnicy wykonali slajdy, poznali kolejny program – Stupeflix. To właśnie za jego pośrednictwem wykonali filmiki – przy użyciu tego programu dowiedzieli się z kolei, z jakich źródeł czerpać muzykę na wolnych licencjach. Pod koniec zajęć, kiedy stworzone filmiki umieściliśmy na naszym youtubowym kanale, ich satysfakcja i radość była ogromna.

Nasza jeszcze większa, ponieważ każdy filmik był inny, każdy uczestnik wykorzystał zdjęcia z poszanowaniem praw autorskich, każdy zamieścił prawidłowo informacje o sobie, każdy pytał o zgodę swoich przyjaciół, gdy chciał wykorzystać zdjęcie np. z wycieczki szkolnej. Po ostatnich zajęciach podeszli rodzice – jedna z mam podziękowała za zajęcia, ponieważ jej syn przygotował prezentację w Canvie i dostał szóstkę. Tata jednej z uczestniczek powiedział, że córka nauczyła go wyszukiwania darmowych zdjęć i muzyki.

Nasza satysfakcja i radość jest ogromna… tym bardziej, że dzieciaki w projekcie „Wyklikaj to” mają od 10 do 12 lat.

Katarzyna Heród i Urszula Kuś, Miejska Biblioteka Publiczna „Galeria Książki” w Oświęcimiu

Działania zostały nagrodzone w konkursie „Cyfrowa Wyprawka w każdej szkole i bibliotece”.