Zajęcia „Wychowanie do życia w cyfrowym świecie” w klasie integracyjnej. Relacja Iwony Zając

Program „Wychowanie do życia w cyfrowym świecie” realizowałam z I klasą integracyjną gimnazjum, do której uczęszcza 19 uczniów. Zajęcia odbyły się dwukrotnie w trakcie godzin wychowawczych (to zdecydowanie zbyt mała liczba godzin – nie chcemy na tym poprzestać).

Podczas pierwszych zajęć skupiliśmy się głównie na dobrodziejstwach Internetu, portali społecznościowych, przesyłaniu dokumentacji czy przelewów online. Rozmawialiśmy o swoich profilach i o tym, jak wiele radości dają ludziom. Uczniowie, pracując w grupach, rysowali mapy mentalne, udowadniając przydatność narzędzia, jakim jest sieć. Zabawnie było do momentu, kiedy uczniowie zapytani zostali o zastosowane zabezpieczenia. Okazało się, że na ten temat mają nikłe pojęcie.

Drugie zajęcia rozpoczęliśmy od poznania pojęć związanych z Internetem, tj. bańka informacyjna, pokolenie C, cyfrowi tubylcy. Największym zaskoczeniem okazało się zjawisko parental trollingu, ponieważ dzieci zdały sobie sprawę, że nie jest im ono obce. Przytoczone przez uczniów sytuacje odnieśliśmy do ich postępowania w sieci: umieszczania zdjęć, filmików, komentarzy, w których poza samymi zainteresowanymi znajdują się inne osoby. Dalsza część zajęć poświęcona została omówieniu zagrożeń wynikających z pobierania danych przez zainstalowane aplikacje, automatycznego akceptowanie regulaminów, ujawniania haseł dostępu, wpisywania kompletu swoich danych. Część z uczniów wiedziała, czym jest szyfrowanie wiadomości, używanie bezpiecznych przeglądarek i bezpiecznych haseł. Większość nie miała o tym pojęcia. Padło również kilka słów na temat agresji, gdzie największy nacisk położyliśmy na często pomijaną rolę świadka. Zajęcia zakończyliśmy grupową pracą na temat tego, czego nie lubimy w Internecie.

Czas pędzi, więc oczywiście nam go zabrakło. W planach miałam zainscenizowanie sytuacji, w których widoczna jest cyberprzemoc i omówienie tego, jak sobie z nią radzić jako ofiara i jako świadek. W ciągu następnych zajęć (a jestem przekonana, iż będą miały miejsce) chciałabym sięgnąć do profili – cieni, a także do gry Trzęsienie danych (z małą grupą uczniów próbowaliśmy grać, jednak specyfika klasy integracyjnej oraz młody wiek dzieci wymagają większego nakładu pracy dla tego zadania).

Iwona Zając, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

Relacja została nagrodzona w Akcji Cyfrowa Wyprawka 2017 r. Gratulujemy!