21.07.2017
We wtorek 16 maja uczniowie wzięli udział w zajęciach w ramach akcji Cyfrowa Wyprawka dotyczących bezpieczeństwa w Internecie, cyberprzemocy, prawa do ochrony wizerunku oraz nieodpowiednich zachowań w sieci. Zajęcia były realizowane wspólnie z Biblioteką Publiczną w Dolicach, a przeprowadzone na podstawie scenariusza przygotowanego przez Fundację Panoptykon. Pomocny okazał się przewodnik dla nauczycieli Wychowanie do życia w cyfrowym świecie. Cyfrowa Wyprawka w Dolicach. Relacja Anny Wyrwał
-
20.07.2017
Jestem nauczycielką nauczania zintegrowanego oraz zajęć komputerowych w szkole wiejskiej w Zespole Przedszkolno-Szkolno-Gimnazjalnym w Rostarzewie. W miesiącach kwietniu i maju 2017 r. Cyfrowa Wyprawka w ZPSG w Rostarzewie. Relacja Iwony Pawłowskiej
-
20.07.2017
Przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu programu Cyfrowa Wyprawka rozpoczęłam od rozwieszenia w szkole plakatu informacyjnego dotyczącego zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Cyfrowa Wyprawka w Szkole Podstawowej nr 9 w Rumi. Relacja Agnieszki Ługiewicz
-
20.07.2017
Ten rok szkolny to trudny czas dla nauczycieli gimnazjum. Rozterki związane z możliwością utraty pracy niestety odbijają się na naszej kreatywności. Staramy się jednak wszechstronnie wpływać na naszych uczniów, aby radzili sobie jak najlepiej w scyfryzowanym świecie. Razem z koleżankami Barbarą Skonieczną – nauczycielem bibliotekarzem i Anną Budzińską – nauczycielem informatyki prowadziliśmy zajęcia w klasach 1 i 2 naszego gimnazjum, wdrażając młodych do właściwych zachowań w Internecie, zwracając uwagę na ochronę własności intelektualnej. Uczniów klas trzecich zaangażowaliśmy do przygotowania turnieju dla klas pierwszych, podczas którego sprawdziliśmy, które z wprowadzanych podczas lekcji zasad najlepiej utkwiły im w pamięci. Cyfrowa Wyprawka w Gimnazjum nr 6 w Radomiu. Relacja Anny Kaim
-
20.07.2017
W Szkole Podstawowej w Lipniku przeprowadzona została akcja Cyfrowa Wyprawka. W szkole zostały rozwieszone plakaty i wykonano gazetkę ścienną przypominającą o konieczności ochrony danych osobowych. Pająk i sieć symbolizowały zagrożenia czyhające w Internecie; na czerwonych polach rozmieszono hasłowo rozpisane sytuacje, w których należy być ostrożnym, np. pop-up, spam i wiele innych. Na gazetce zamieszczono QR kody prowadzące do gry Trzęsienie danych dla zainteresowanych. Cyfrowa Wyprawka w Lipniku. Relacja Elżbiety Michalik
-

Strony