20.07.2017
Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach wspólnie z Zespołem Szkół w Dolicach przeprowadziła spotkania w ramach akcji Cyfrowa Wyprawka. Odbyło się kilka spotkań z dziećmi, młodzieżą gimnazjalną oraz ich rodzicami. Tematyka dotyczyła bezpieczeństwa w sieci, nieodpowiedzialnych zachowań w Internecie, cyberprzemocy oraz etycznych zachowań w sieci. Cyfrowa Wyprawka w Dolicach. Relacja Marka Wejmana
-
20.07.2017
Projekt Cyfrowa Wyprawka zdecydowałam się realizować w dwóch placówkach. Odbiorcami byli uczniowie Szkoły Podstawowej w ZSP im. Marii Konopnickiej w Łobodnie oraz młodzież III LO im. Kazimierza Kosińskiego w ZS nr 3 w Kłobucku. W każdej ze szkół przy wejściu zostały zawieszone plakaty promujące. Wybrane miejsca gwarantują zapoznanie się z materiałem dużej grupy użytkowników sieci. W SP plakaty promujące pracę w sieci zawisły na gazetce Samorządu Uczniowskiego, w LO – w gablocie informacyjnej. Cyfrowa Wyprawka w Łobodnie i Kłobucku. Relacja Agnieszki Brzozowskiej
-
20.07.2017
Program „Wychowanie do życia w cyfrowym świecie” realizowałam z I klasą integracyjną gimnazjum, do której uczęszcza 19 uczniów. Zajęcia odbyły się dwukrotnie w trakcie godzin wychowawczych (to zdecydowanie zbyt mała liczba godzin – nie chcemy na tym poprzestać). Zajęcia „Wychowanie do życia w cyfrowym świecie” w klasie integracyjnej. Relacja Iwony Zając
-
19.07.2017
Akcja Cyfrowa Wyprawka objęła w mojej szkole wszystkich uczniów klas I–VI. Na lekcjach w klasach I–V odbyły się zajęcia, w ramach których nasi uczniowie rozmawiali o tym, jak bezpiecznie korzystać z sieci, z jakimi problemami mogą się tam spotkać i – oczywiście – jak sobie z nimi radzić. „Proszę wstać, Sąd idzie!” – czyli wyzwanie: nastolatki i ich sieciowe buszowanie. Relacja Wioletty Szwebs
-
19.07.2017
Profilaktyka bezpieczeństwa w Internecie od kilku lat jest ważnym punktem w działalności profilaktycznej naszej szkoły. Do tej pory staraliśmy się głównie skupić na takich aspektach jak nadmierne korzystanie z komputera i Internetu oraz cyberprzemoc. Jednak z uwagi na to, że coraz częściej dostrzeganym problemem staje się wśród młodzieży fonoholizm, w bieżącym roku szkolnym postanowiliśmy zająć się właśnie tym zjawiskiem. Ważny problem: fonoholizm. Relacja Katarzyny Kurowskiej
-

Strony