Cyfrowa Wyprawka w Lipniku. Relacja Elżbiety Michalik

W Szkole Podstawowej w Lipniku przeprowadzona została akcja Cyfrowa Wyprawka. W szkole zostały rozwieszone plakaty i wykonano gazetkę ścienną przypominającą o konieczności ochrony danych osobowych. Pająk i sieć symbolizowały zagrożenia czyhające w Internecie; na czerwonych polach rozmieszono hasłowo rozpisane sytuacje, w których należy być ostrożnym, np. pop-up, spam i wiele innych. Na gazetce zamieszczono QR kody prowadzące do gry Trzęsienie danych dla zainteresowanych.

Przeprowadzono lekcję wychowawczą Jak etycznie publikować w sieci?, na której dzieci uczyły się dostrzegać konsekwencje swoich działań na internetowych blogach, Facebooku i YouTube. Uczestnicy lekcji, uczniowie klasy V, przechodzili się po sali z przyklejonymi na plecach karteczkami. Wszyscy oprócz zainteresowanej osoby mogli przeczytać informacje na jej plecach i skomentować je. Następnie każdy mógł zdjąć kartkę z pleców i zapoznać się z zamieszczoną na niej informacją, oceniając, czy jest ona prawdziwa, czy nie, oraz podzielić się refleksjami o swoich odczuciach.

Kolejnym etapem lekcji była praca w grupach. Każda z grup otrzymała inny opis sytuacji losowej związanej z publikacją danych osobowych. Zadaniem grupy było przygotowanie odpowiedzi na zadane pod tekstem pytanie.

Po wykonaniu zadań grupy zaprezentowały propozycje swoich rozwiązań klasie. Następnie uczniowie rozwiązali test pomagający podjąć decyzję, które zachowania w sieci są etyczne, a które nie.

Na zakończenie zajęć dzieci podawały przykłady właściwych i niewłaściwych zachowań w Internecie.

Na kolejnej lekcji uczniowie mieli możliwość zapoznać się z grą Trzęsienie danych. Ponadto na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie przygotowali projekty w Scratchu na temat ochrony danych osobowych.

Elżbieta Michalik, Szkoła Podstawowa w Lipniku

Relacja została wyróżniona w Akcji Cyfrowa Wyprawka 2017. Gratulujemy!