Szpieg w wersji smart: co wie o Tobie Twój telefon? Zajęcia edukacji medialnej w XXXIX LO w Warszawie.

Smartfony są już niemal w każdej kieszeni i plecaku, ale czy na co dzień myślimy o tym, jak wiele informacji na nasz temat one gromadzą? W rozmowie na ten temat przydają się liczne materiały edukacyjne dostępne w sieci: infografiki, animacje, wystąpienia w ramach TedX. Zobaczmy, jak w swojej pracy wykorzystała je Katarzyna Lipska, nauczycielka edukacji medialnej z XXXIX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie, absolwentka Akademii Cyfrowej Wyprawki 2019.

W listopadzie uczniowie drugiej klasy liceum wzięli udział w warsztatach w ramach zajęć edukacji medialnej oraz akcji Cyfrowa Wyprawka, pt. Szpieg w wersji smart: co wie o Tobie Twój telefon?. Inspiracją do przeprowadzenia warsztatów były scenariusze z Cyfrowej Wyprawki, Edukacji Medialnej oraz filmiki z YouTube. Nieocenioną pomocą okazał się także artykuł Małgorzaty Szumańskiej i Kamila Śliwowskiego Szpieg w wersji smart. Tematyka zajęć wynikała również z programu innowacji medialnej, która jest realizowana przeze mnie w XXXIX LO.

Zajęcia, które obejmowały 2 jednostki lekcyjne, rozpoczęły się od dokończenia przez uczniów zdania „Wyobraź sobie kogoś, kto...” [np. wie, do kogo piszesz SMS-y, kogoś, kto zna twój kalendarz itp.] i naklejenia na schemacie człowieka karteczek z odpowiedziami.

To był przyczynek do dyskusji na temat niemalże nieograniczonych zasobów informacji, które smartfony gromadzą na nasz temat. Uczniowie, mimo że wiedzą juz dużo na tematy związane z edukacją medialną, byli zaskoczeni tym, do jakich danych ma dostęp „zwykły” telefon. Jako uzupełnienie posłużyła infografika Panoptykonu Co wie o mnie mój telefon. Następnie próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie: Co mogłoby się stać, gdyby te informacje trafiły w niepowołane ręce?

Uświadomienie sobie potencjalnych możliwości skonsternowało wielu uczestników lekcji. Wówczas przyszedł czas na to, aby wspólnie wypracować zasady, jak można tę sytuację odwrócić: czy zamiast pozwolić smartfonowi kontrolować nasze życie, można świadomie zadbać o prywatność, korzystając z niego? Pracowaliśmy metodą burzy mózgów. Podsumowaniem tej części lekcji był film dotyczący naszej pozornej wolności w podejmowaniu decyzji Wolność ze strony Panoptykonu.

Część druga zajęć rozpoczęła się od obejrzenia filmu pt. Cyfrowa demencja (źródło: YouTube), w którym guru współczesnej edukacji, motywacji i samorozwoju Simon Sinek w kilku dobitnych zdaniach przedstawia wpływ smartfonów na mózg użytkownika. Uczniowie komentowali ten film i dodawali swoje spostrzeżenia odnośnie wpływu mediów na rozwój i relacje interpersonalne.

Ostatnią część poświęcona była jednemu zadaniu: W jaki sposób Twój telefon wpływa na Ciebie? Narysujcie w grupach komiks. Uczniowie nie tylko się dobrze bawili podczas pracy, ale w ten sposób porządkowali wiedzę i odnosili ją do własnego doświadczenia.

Kolejne zajęcia poświęciłam na pogłębienie i rozszerzenie tematu prawa do prywatności w sieci.

Katarzyna Lipska – nauczycielka języka polskiego i edukacji medialnej , XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego w Warszawie. Uczestniczka Akademii Cyfrowej Wyprawki 2019.

Akademia Cyfrowa Wyprawka 2019 organizowana była we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie