MEMIC: nowa perspektywa na edukację medialną

Obsługa nowych technologii już nie stanowi dla nas dużego problemu, coraz młodsze dzieci potrafią posłużyć się telefonem, tabletem czy laptopem, a wyszukiwanie informacji opanowaliśmy do perfekcji. Niemal każdy z nas posiada w domu przynajmniej jedno urządzenie elektroniczne, a ponad połowa z nas dysponuje trzema lub więcej rodzajami tych urządzeń. Edukacja dotycząca nowych technologii przez długi czas utożsamiana była tylko z technicznymi umiejętnościami obsługi tych urządzeń. Po tym etapie przyszedł czas na rozszerzenie jej o świadome i krytyczne korzystanie z nowych technologii, która stawia przed nami coraz więcej wyzwań. Na ten problem właśnie chce odpowiedzieć MEMIC, czyli Model Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej.

MEMIC ma za zadanie wspierać kształcenie kompetencji medialnych, informacyjnych oraz cyfrowych nauczycieli i nauczycielek. Może być inspiracją nie tylko dla nauczycieli informatyki, ale również innych przedmiotów, które w wymaganiach szczegółowych mają odniesienia do kompetencji medialnych informacyjnych i cyfrowych. Tak jak w życiu technologia wkracza w jego różne sfery, tak i kwestie z nią związane mogą być poruszane na różnych przedmiotach, np. języku polskim, wiedzy o społeczeństwie, informatyce, wiedzy o kulturze, historii, edukacji dla bezpieczeństwa czy etyce. MEMIC porządkuje spis potrzebnych kompetencji i może być inspiracją do planowania lekcji przedmiotowych czy też do wyboru tematów podejmowanych na godzinie wychowawczej.

Dokument został stworzony przez Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej wspólnie z Polskim Komitetem do spraw UNESCO, FINA, Fundacją Nowoczesna Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Szkoła z Klasą oraz Stowarzyszeniem Cyfrowy Dialog. Powstanie modelu poprzedziły warsztaty, w których brali udział nauczyciele i nauczycielki oraz przedstawiciele organizacji zajmujących się edukacją medialną, m.in. Fundacja Panoptykon i Centrum Cyfrowe. Cyfrowa Wyprawka wymieniona jest wśród dobrych praktyk. Autorzy podkreślają, że nasze scenariusze lekcji pozwalają kształtować wymienione w MEMIC Kompetencje profesjonalne: 1.3 Refleksyjna praktyka, 1.4 Cyfrowe doskonalenie, 2.1 Wyszukiwanie i wybór, 3.1 Nauczanie, 6.0. Rozumienie praktyk medialnych dzieci i młodzieży, 6.1 Korzystanie z informacji, 6.4. Odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie, a także Kompetencje osobiste: B: Korzystanie z informacji, C: Krytyczny odbiór przekazów medialnych, D: Bezpieczne korzystanie z mediów.

Zdjęcie: Steve Riot | Pixabay