REGULAMIN

Regulamin strony internetowej cyfrowa-wyprawka.org

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej cyfrowa-wyprawka.org (dalej: strona), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu Fundację Panoptykon (dalej: Fundacja).
 2. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strony.
 4. Strona nie posiada funkcji umieszczania komentarzy użytkowników. Uwagi do strony można zgłaszać drogą elektroniczną (fundacja@panoptykon.org).
 5. Fundacja nie udostępnia w żadnej formie danych użytkowników strony innym podmiotom, chyba że dzieje się to za ich wyraźną zgodą lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 6. Fundacja dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.
 7. Fundacja zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony.
 8. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Fundacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.
 9. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (fundacja@panoptykon.org). Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco przez Fundację w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 10. Fundacja zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez odpowiedzi, jeśli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.
 11. Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej (fundacja@panoptykon.org).