Naprawmy edukację – apel organizacji pozarządowych do premiera i ministra edukacji

Organizacje społeczne apelują do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego o podjęcie natychmiastowych działań, które poprawią jakość funkcjonowania polskiej edukacji w czasie, kiedy placówki szkolne, przedszkolne i żłobkowe pozostają zamknięte a młodzież nie może wychodzić z domu bez pełnoletniego opiekuna.

List otwarty podpisały: Fundacja “Przestrzeń dla edukacji”, Fundacja “Edu Tank”, Ruch Społeczny „Obywatele dla edukacji”, Fundacja “Pole Dialogu”, Centrum Praw Kobiet, Społeczny Monitor Edukacji , Kampania Przeciw Homofobii, Instytut Spraw Publicznych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja ePaństwo, Fundacja Feminoteka, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Fundacja Panoptykon, Fundacja Szkoła z Klasą, Fundacja Centrum Cyfrowe, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Inicjatywa „Protest z Wykrzyknikiem”, Fundacja „Rodzic mają głos”, Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy „Think”, Fundacja Idealna Gmina, Stowarzyszenie „Rodzice w edukacji”, Fundacja Ari Ari, PROJEKTOR – wolontariat studencki, Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Fundacja „Ja, nauczyciel”, Inicjatywa „Posłuchajcie Uczniów”, Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”, Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej. 

Zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie natychmiastowych działań, które poprawią jakość funkcjonowania polskiej edukacji w czasie, kiedy placówki szkolne, przedszkolne i żłobkowe pozostają zamknięte a młodzież nie może wychodzić z domu bez pełnoletniego opiekuna.

Formułując nasze postulaty kierujemy się tym, co we wszystkich działaniach z obszaru edukacji i pracy z dziećmi, powinno być celem nadrzędnym – dobrem dziecka.

1)     Oczekujemy od rządzących rozpoczęcia działań, których efektem będzie zmniejszenie nierówności edukacyjnych. Nierówności te ujawniły się tuż po wprowadzeniu regulacji, dotyczących zdalnego nauczania. Część z uczniów nie ma w domu nie tylko sprzętu i szybkiego internetu, ale także kompetencji społecznych i poznawczych do zdalnej pracy. Działania mające na celu doposażenie uczennic i uczniów w sprzęt muszą być sprzężone z działaniami wspierającymi nauczycieli i samych uczniów.

2)   W obecnej sytuacji jednym z sensownych rozwiązań jest ograniczenie zakresu obowiązkowych treści programowych i sformułowanie jasnych wytycznych, wskazujących które elementy podstawy programowej należy realizować. Obecnie mamy brak jasności w komunikatach resortu edukacji. Jednocześnie rozporządzeniem nakłada się na nauczycieli obowiązek realizacji podstawy i w tym samym czasie namawia do ograniczania liczby zajęć. To wprowadza zamieszanie, które dotyka wszystkich – nauczycieli, uczniów i rodziców.

3)   Oczekujemy także sformułowania jasnych wytycznych dla nauczycieli przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej a także zapewnienia im realnej pomocy, uwzględniającej specyfikę ich pracy. 

4)   W związku z niepewnymi scenariuszami dalszego przebiegu pandemii koronawirusa oczekujemy, że egzamin ósmoklasisty zostanie przeniesiony lub odwołany. Wymaga to podjęcia pilnych prac nad zmianą zasad rekrutacji do szkół średnich. Uważamy równocześnie, że może okazać się konieczna zmiana terminów egzaminów maturalnych i opracowanie wspólnie z uczelniami wyższymi nowego terminarza rekrutacji. Ufamy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje plan działania na taką ewentualność. W sprawie egzaminu ósmoklasisty i matury konieczne są pilne decyzja i informacja. W tej sytuacji najgorsza dla wszystkich jest niepewność. 

5)   Ponieważ część rodzin z trudnością radzi sobie z łączeniem zadań opiekuńczych z wykonywaniem własnej pracy zdalnej oraz wspieraniem uczniów w uczeniu się online, proponujemy, by resort edukacji uruchomił telefon zaufania, gdzie specjaliści będą służyć wsparciem dla dzieci i rodziców.

6)     Oczekujemy, że po ustąpieniu pandemii resort edukacji zaproponuje uczniom  systemową pomoc psychologiczno–pedagogiczną. Obecnie część uczniów jest od tej opieki odcięta. Liczba osób, które będą takiej pomocy wymagać, z pewnością jednak wzrośnie.

Apelujemy również, by resort edukacji korzystał z dotychczasowych dobrych praktyk nauki zdalnej i edukacji domowej instytucji, osób i organizacji, które od kilku lat się tym zajmują. Liczymy na to, że nasze postulaty spotkają się nie tylko ze zrozumieniem, ale także, że będą one stanowiły pomoc w kształtowaniu polityki resortu edukacji, realizowanej w czasie pandemii.

Inicjatorzy apelu pozostają do dyspozycji ministra, w gotowości do pracy na rzecz lepszej edukacji w czasie pandemii i po jej ustąpieniu.

Chcesz poprzeć inicjatywę? Napisz pde@przestrzendlaedukacji.org

 

Organizacje

Fundacja “Przestrzeń dla edukacji”

Fundacja “Edu Tank”

Ruch Społeczny „Obywatele dla edukacji”

Fundacja “Pole Dialogu”

Centrum Praw Kobiet

Społeczny Monitor Edukacji

Kampania Przeciw Homofobii

Instytut Spraw Publicznych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Fundacja e-Państwo

Fundacja Feminoteka

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Fundacja Wspomagania Wsi

Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego

Fundacja Panoptykon

Fundacja Szkoła z Klasą

Fundacja Centrum Cyfrowe

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Inicjatywa „Protest z Wykrzyknikiem”

Fundacja „Rodzice mają głos”

Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy „Think”

Fundacja Idealna Gmina

Stowarzyszenie „Rodzice w edukacji”

Fundacja Ari Ari

PROJEKTOR – wolontariat studencki

Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab

Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci

Fundacja „Ja, nauczyciel”

Inicjatywa „Posłuchajcie Uczniów”

Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej