Ruszyła pierwsza Olimpiada Cyfrowa!

Do 8 listopada można zgłaszać się do pierwszej w Polsce Olimpiady Cyfrowej. Motywem przewodnim wydarzenia, które adresowane jest  do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, są kompetencje cyfrowe. Olimpiada koncentruje się na kształtowaniu świadomych użytkowników mediów cyfrowych.

Aby wziąć udział w Olimpiadzie Cyfrowej, należy zgłosić się do dyrektora szkoły, który powoła Komisję Szkolną. W skład Komisji wchodzi co najmniej jeden pracownik dydaktyczny szkoły. Przewodniczący Komisji Szkolnej rejestruje placówkę oraz zgłasza uczniów, chcących wziąć udział w olimpiadzie, przy użyciu Elektronicznego Systemu Zgłoszeń na stronie internetowej olimpiady – najpóźniej do 8 listopada.

Organizatorem Olimpiady Cyfrowej jest Fundacja Nowoczesna Polska. Fundacja Panoptykon jest partnerem wydarzenia.