Tydzień z Internetem – 14-20 marca 2016 r.

Logo

W dniach 14-20 marca 2016 r. w całej Polsce realizowana będzie polska odsłona kampanii „Tydzień z Internetem”. Motyw przewodni kampanii to świadome korzystanie z Internetu i bezpieczne zakupy w sieci. Z tej okazji w ponad 400 miejscach – bibliotekach, szkołach i w siedzibach organizacji pozarządowych na terenie całej Polski – odbędą się wydarzenia związane z tą tematyką. W ramach kampanii będzie można rozwiązać quiz dotyczący praw konsumenckich i podstaw bezpiecznego zachowania przy robieniu zakupów w sieci. Ze strony kampanii można też pobrać materiały edukacyjne.

Organizatorem polskiej odsłony „Tygodnia z Internetem” jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wśród partnerów jest również grupa organizacji zajmujących się na co dzień edukacją medialną i cyfrową: Centrum Edukacji Obywatelskiej czy Fundacja Dzieci Niczyje. Akcji patronują Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.