Zapraszamy na III Kongres Edukacji Medialnej, 25-26.10.2018 r. w Gdańsku i Gdyni

Źródło: http://kongres2018.ptem.org.pl/

Edukacja medialna w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Nowe technologie a solidarne i pluralistyczne społeczeństwo? – pod tymi hasłami w dniach 25-26 października 2018 r. w Gdańsku i Gdyni odbędzie się III Kongres Edukacji Medialnej / Spotkanie badaczy i praktyków, organizowany przez Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej. Panoptykon jest partnerem tego wydarzenia, a Kamil Śliwowski, wieloletni współpracownik Fundacji, będzie gościem panelu na temat algorytmizacji życia i relacji.

„Pod koniec lat dziewięćdziesiątych entuzjaści technologii spoglądali na wyszukiwarki jako na nadzwyczajną demokratyzację Internetu. Umożliwiały one twórcom treści z całego świata docierać do rozległej publiczności. Web 2.0 obiecał jednak jeszcze większą »demokratyzację« poprzez tworzenie się społeczności wirtualnych. Ale najnowsza historia rozwoju branży technologicznej i kultury cyfrowej przynosi inny – nawet przeciwny – efekt. Siła, która spowodowała przejrzystość i współpracę w chaotycznym świecie online, pociąga za sobą nieuczciwą konkurencję, zabieganie o uwagę klienta oraz zmieniające się jak w kalejdoskopie zniekształcenia rzeczywistości. Ramesh Srinivasan i Adam Fish w książce zatytułowanej After the Internet zauważają, że Internet przestał być miejscem, w którym mamy do czynienia z rozproszoną komunikacją, a stał się przestrzenią wykorzystywaną przez tych, którzy zarządzają i manipulują cyfrową infrastrukturą, najczęściej przedsiębiorstwa z branży technologicznej oraz rządy. W podobnym tonie o współczesnym Internecie wypowiada się jeden z jego współtwórców – Tim Berners-Lee – który twierdzi, że na naszych oczach sieć – m.in. za sprawą inteligentnych algorytmów – przekształca się z przestrzeni stworzonej pierwotnie jako otwarta platforma służąca do wymiany myśli, dyskusji i współpracy w pole walki o władzę” – piszą organizatorzy na stronie wydarzenia.

Zapraszamy!