OFERTA SZKOLENIOWA

Dla kogo ta oferta?

Oferta szkoleniowa adresowana jest do szkół, bibliotek i innych instytucji edukacyjnych, którym zależy przygotowaniu dzieci i młodzieży do świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu i nowych technologii.

Co nas wyróżnia?

Fundacja Panoptykon jako pierwsza i do tej pory jedyna organizacja w Polsce w kompleksowy sposób odpowiada na wyzwania związane z rozwojem nowych technologii. Od lat przyglądamy się zachodzącym zmianom, diagnozujemy problemy, szukamy konstruktywnych rozwiązań, uczymy, jak unikać  zagrożeń. Nasz zespół tworzą eksperci, którzy chcą i potrafią dzielić się swoją wiedzą.

Wierzymy w moc działań profilaktycznych. Dlatego zachęcamy do podejmowania z uczniami takich działań, które wzbudzą u nich refleksję na temat różnego rodzaju aktywności w sieci. To kluczowy warunek przeciwdziałania problemom wychowawczym w szkole oraz radzenia sobie z nimi, jeśli wystąpią. W naszej pracy traktujemy uczniów podmiotowo, zakładając, że zadaniem dorosłych jest przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w cyfrowym świecie.

Co dają nasze szkolenia?

Nie udajemy, że da się ochronić dzieci i młodzież przed wszystkimi niebezpieczeństwami. Ale pomagamy uczniom zrozumieć, jakie konsekwencje ma ich aktywność w sieci, a nauczycielom i innym uczącym – przygotować się do podejmowania tematu w szkole i poza nią. Nie straszymy, ale wyjaśniamy zasady działania Internetu i nowych technologii oraz dajemy praktyczne wskazówki, jak posługiwać się nimi z głową.

Uczestnicy naszych działań edukacyjnych:

  • zdobywają podstawą wiedzę o tym, jak działają nowe technologie;
  • poznają zasady technicznego BHP;
  • poznają aspekty prawne i etyczne związane z korzystaniem z sieci.

W naszych działaniach wykorzystujemy innowacyjne, kompleksowe materiały edukacyjne Fundacji: scenariusze lekcji i grę edukacyjną „Trzęsienie danych”. Współpracujemy ze sprawdzonymi trenerami i ekspertami, którzy te materiały z nami współtworzą.

Każda propozycja edukacyjna jest u nas „szyta na miarę” – tematykę warsztatu lub wystąpienia dobieramy z Zapraszającym pod kątem potrzeb grupy.

Oferujemy 3 rodzaje działań edukacyjnych:

Warsztaty dla nauczycieli

Czas trwania: 8 godzin (w tym przerwy)
Liczba uczestników: do 15 osób

Odbiorcy: nauczyciele, pedagodzy, bibliotekarze szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Warsztat ma na celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia z uczniami zajęć dotyczących różnych aspektów korzystania z nowych technologii. Uczestnicy warsztatu:

  • dowiadują się, jak rozmawiać z uczniami na tematy związane z bezpieczeństwem w sieci,
  • ćwiczą realizację wybranych scenariuszy lekcji z serii Cyfrowej Wyprawki,
  • zapoznają się z aktywnymi metodami pracy i otrzymują inspirujące materiały.

Po warsztacie przygotowujemy krótki raport ewaluacyjny.

Warsztaty dla uczniów

Czas trwania: 4 x 45 minut
Liczba uczestników: 2 lekcje x 2 klasy lub 1 lekcja x 4 klasy; max. 26 osób w klasie
Odbiorcy: uczniowie szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Propozycja obejmuje realizację bloku zajęć z uczniami na bazie scenariuszy lekcyjnych Cyfrowej Wyprawki, realizowane w podziale na dwie lub cztery klasy (po dwie lub po jednej godzinie lekcyjnej w klasie). W starszych klasach (gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne) podczas zajęć wykorzystujemy grę edukacyjną „Trzęsienie danych”.

Po warsztacie przygotowujemy krótki raport ewaluacyjny.

Wystąpienie eksperckie

Czas trwania: 60-120 min.
Liczba uczestników: do uzgodnienia
Odbiorcy: uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, nauczyciele, bibliotekarze

Propozycja obejmuje wystąpienie dla młodzieży lub uczących na temat współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa i prywatności w sieci oraz metod przeciwdziałania im – połączone jest z dyskusją.

Oferta z cennikiem [PDF, 313 KB]

Kontakt w sprawie oferty

fundacja@panoptykon.org, +48 660 074 026

Zachęcamy do korzystania z naszej oferty! Jeśli mają Państwo pytanie lub zapotrzebowanie na inną formę szkolenia lub wystąpienia, również prosimy o kontakt.