Międzyklasowy turniej w gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej

Relacja z zajęć w Nowej Wsi Królewskiej17 lutego 2016 r. w Gimnazjum Publicznym w Nowej Wsi Królewskiej wszyscy uczniowie szkoły (148 osób) wzięli udział w działaniach na temat zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. W organizacji międzyklasowego turnieju wzięli aktywny udział uczniowie, którzy nie tylko wykonali kotyliony oznaczające przynależność do „drużyny”, ale też przygotowali zadania dla młodszych dzieci.

Turniej składał się z dwóch części. W pierwszej każda klasa otrzymała cztery zadania, za wykonanie których uczniowie dostawali punkty. Uczniowie wykonywali zadania w podgrupach – o przynależności do grupy decydował kolor wylosowanego kotylionu (kotyliony zostały przygotowane przez uczniów organizujących zabawę).

Zadania wymagały od uczniów wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, możliwości uzyskania pomocy i umiejętności radzenia sobie w obliczu internetowych zagrożeń. Za wykonane zadanie poszczególne grupy otrzymywały fragment układanki, który należało przykleić w odpowiednim miejscu na arkuszu.

Zadania zostały przygotowane przez pięcioro uczniów klas drugich, pod opieką psychologa szkolnego. Do przygotowania zadań wykorzystano materiały nadesłane w ramach akcji „Cyfrowa Wyprawka”. Uczniowie przygotowujący zadania oraz psycholog szkolny czuwali również nad poprawnym wykonywaniem zadań i ich oceną. Wyniki uzyskane przez poszczególne klasy zostały zapisane w tabeli zbiorczej dostępnej na głównym holu szkoły.

Relacja z zajęć w Nowej Wsi KrólewskiejPo zakończeniu pierwszej części turnieju uczniowie wzięli udział w pogadankach na temat bezpieczeństwa w Internecie, przygotowanych przez uczniów klas drugich i psychologa szkolnego. Podczas pogadanek zostały wykorzystane plakaty, które przygotowali uczniowie pod kierunkiem psychologa. Po zakończeniu zajęć plakaty umieszczono w głównym holu szkoły.

Drugą część turnieju stanowił konkurs polegający na odnalezieniu przez uczniów ukrytych na terenie szkoły zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu (kartki z zapisanymi zasadami zostały umieszczone w opakowaniach po kinder niespodziankach). Odnalezione zasady uczniowie przyklejali na plakacie w kształcie słońca umieszonym w głównym holu szkoły (każda zasada tworzyła jeden promień). Za każdą odnalezioną zasadę klasa otrzymywała dodatkowy punkt.

Od 1 lutego w głównym holu szkoły dostępna była dla wszystkich uczniów gazetka ścienna dotycząca bezpieczeństwa w Internecie, na której zostały umieszczone m.in. plakaty z zasadami korzystania z sieci z głową. Od 8 lutego na stronie internetowej szkoły zostały udostępnione artykuły na ten temat skierowane do uczniów i ich rodziców.

Relacja z zajęć w Nowej Wsi KrólewskiejDzięki zorganizowanym zajęciom wszyscy uczniowie szkoły zwiększyli swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w Internecie, uświadomili sobie, że za działania w Internecie należy ponosić odpowiedzialność. Aktywna forma zajęć (turniej międzyklasowy, zadania w podgrupach, poszukiwanie ukrytych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu) sprawiła, że uczniowie byli bardzo zaangażowani i zainteresowani. Formuła turnieju sprawiła, iż musieli wykazać się umiejętnością współdziałania i pracy w zespole. Udział w zabawie pozytywnie wpłynął na relacje między uczniami, przyczynił się do ich integracji.

Agnieszka Góreczna, psycholog szkolny, Gimnazjum Publiczne w Nowej Wsi Królewskiej

Działania zostały nagrodzone w konkursie „Cyfrowa Wyprawka w każdej szkole i bibliotece”.