AKADEMIA

Element dekoracyjny: logo Akademii Cyfrowa WyprawkaNowe technologie to nie tylko szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji, tańsze usługi czy nowe formy rozrywki. W Fundacji Panoptykon znamy również ich ciemną stronę, wiemy, że korzystanie z nich może być ryzykowne, zwłaszcza dla młodzieży. Chcemy, by każdy umiał bezpiecznie korzystać z komputera, telefonu, Internetu – sami jednak nie dotrzemy bezpośrednio do wszystkich, którzy potrzebują tej wiedzy. Dlatego nie tylko stworzyliśmy serię materiałów edukacyjnych (Cyfrowa Wyprawka), ale też w ramach szkoleń i warsztatów pracujemy bezpośrednio z nauczycielami i innymi osobami uczącymi. Kluczowym elementem tych działań był cykl szkoleniowy Akademia Cyfrowa Wyprawka – realizowany w 2014 i 2015 r.

Dla kogo?

Akademia Cyfrowa Wyprawka to propozycja dla wszystkich, którzy:

  • mają udokumentowane doświadczenie w szeroko pojętej edukacji (np. nauczycielskie, trenerskie); 
  • niekoniecznie dysponują zaawansowaną wiedzą na temat nowych technologii, ale interesują się tą tematyką, chcą pogłębiać swoją wiedzę i dzielić się z nią z innymi;
  • współpracują z instytucją edukacyjną (np. szkołą, biblioteką), organizacją pozarządową lub mają własny pomysł na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

O czym?

W ramach Akademii Cyfrowa Wyprawka uczymy krytycznego podejścia do nowych technologii oraz praktycznych metod, za pomocą których tę wiedzę można przekazać innym.

Program Akademii obejmuje:

  • podstawy działania nowych technologii (jak działają najpopularniejsze usługi internetowe? na czym polega profilowanie i czym jest „bańka filtrująca”?) i techniczne BHP (jakie zachowania online wiążą się z ryzykiem utraty kontroli nad informacją? w jaki sposób możemy tę kontrolę odzyskać?);
  • etyczne aspekty wykorzystywania nowych technologii (kiedy dochodzi do naruszenia prywatności lub godności drugiego człowieka? jak rozpoznać krzywdę związaną z wykorzystaniem informacji? jak jej zapobiegać?);
  • zagadnienia prawne dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych (w tym praktyczne możliwości wykorzystania prawa na co dzień); 
  • szerszą perspektywę wpływu technik masowej komunikacji na relacje władzy w społeczeństwie, życie polityczne, ekonomię i prawa człowieka; 
  • efektywne metody pracy z młodzieżą i angażowania dorosłych do działań na rzecz świadomego korzystania z nowych technologii. 

Jak i kiedy?

Kurs obejmuje cztery zjazdy oraz samodzielną pracę uczestników i uczestniczek między nimi (realizację ćwiczeń i planowanie organizacji działań edukacyjnych w swoim środowisku).

Projekt Akademia Cyfrowa Wyprawka jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pierwszy cykl Akademii został zakończony i w tej chwili nie prowadzimy naboru. O nowej edycji lub organizowanych bezpłatnych warsztatach informujemy na stronie Cyfrowej Wyprawki w zakładce Aktualności. Zachęcamy również do zapoznania się z naszą odpłatną ofertą szkoleniową.